tanácsadás

A tanácsadás célja

A tanulási zavarral élők problémáinak egy részét a mindennapi élet szervezetlensége, olykor sajátos gondolkodásmódjuk okozza. A tanácsadás során személyes kompetenciák, készségek felmérésével és tudatosításával, fejlesztésükre szolgáló tanácsokkal segítjük a jelentkezőt, hogy igényeit és tulajdonságait összhangba tudja hozni az életadta lehetőségekkel.

Az tanácsadás elemei

Az ülések egyénre szabottak, a programot a jelentkező és a segítő együttműködésben alakítják ki. Minden tanácsadás tartalmazza a következő elemeket:

  • az életvezetésben megjelenő nehézségek feltérképezése, összegyűjtése

  • a problémák kompenzálására, kiküszöbölésére alkalmas megoldási módok, lehetőségek keresése, ajánlása

A tanácsadás menete

  • Egy ülés hossza 1 óra.

  • Képességvizsgálattal együtt (többlet idő) vagy anélkül is igénybe lehet venni.

  • A segítőt titoktartás kötelezi az ülésen elhangzottakkal kapcsolatban.

  • Az ülés általában négyszemközt zajlik, de kísérő (pl. szülő, házastárs, élettárs) is jelen lehet, ha erre igény mutatkozik.

A tanácsadás fajtái

  • életvezetési tanácsadás

  • pályaorientációs tanácsadás

  • tanácsadás hozzátartozók részére

Választható tanácsadási formák

1 üléses tanácsadás. Egy hozott probléma részletes megbeszélése, segítő és önsegítő technikák ismertetése (pl. időkezelés, életszervezés, memorizálás, vizsgázás).

4 üléses segítő kapcsolat, amely egy központi probléma azonosítására, tudatosítására irányul. Célja az önbecsülés és a problémához kötődő élethelyzet minőségének javítása. A fókuszterápia során (az egyszeri tanácsadáshoz hasonlóan) egy aktuális terület átdolgozására koncentrálunk.

5-10 üléses segítő kapcsolat. Adott esetben indokolt lehet a jelentkező haladását folyamatában végigkísérni. Ilyenkor a segítő tesz javaslatot a tanácsadási folyamat hosszára, de a döntés mindig közös megállapodás alapján születik meg.

Tanácsadásra jelentkezés és további információk:

Csaba Erika

Tel.: +36 30 513 74 94

E-mail küldése.